کبد چرب
بیماری ها

کبد چرب تشخیص و درمان آن

این سوال در ذهن بسیاری از افراد وجود دارد که کبد چرب چیست. بیماری کبد چرب به این معنی است که در کبدتان رسوبات چربی وجود دارد. این رسوبات ممکن است کبدتان…